Novinky

Od října 2023 do května 2024 se žáci 1. D účastnili mezinárodního eTwinning projektu „Samá voda“, na kterém spolupracovali se žáky z OA České Budějovice a dále s dvěma slovenskými školami – Gymnázium, Park mládeže, Košice a Obchodná akadémia, org. zložka spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

V tomto projektu jsme se zaměřili nejen na spotřebu  pitné vody a analýzu nákladů spojených s její úpravou a distribucí, ale také na vliv vody na kvalitu našeho života. Přistupovali jsme k tématu VODA z různých hledisek a neopomenuli jsme i její přínos k pocit pohody a relaxace.

V rámci projektu jsme navštívili např. Muzeum pražského vodárenství, vyzkoušeli jsme si dopravu po Vltavě (lodí i přívozem), kalkulovali jsme cenu za vodu, oslavili jsme Světový den vody, ke kterému jsme připravili různé aktivity a průzkum.

V květnu 2024 jsme se vydali na Slovensko navštívit partnerskou školu ve  Staré Ľubovni. V mezinárodních skupinách jsme realizovali únikovou hru a na společném závěrečném online setkání všech projektových partnerů jsme projekt vyhodnotili a rozloučili se (odkaz).

Mezi finální výstupy patří např. videa z exkurzí navštívených míst (ve spojení s vodou) – Muzeum pražského vodárenství (SOŠLS), společná e-kniha ke Světovému dni vody ad.

Závěrečný plakát projektu Samá voda

 

 

Vedoucí učitelé jednotlivých národních týmů

SAMA_VODA_ucitele

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.