Novinky

V pondělí 19. 2. 2018 se v 9:25 ve studovně koná schůzka všech účastníků lyžařského kurzu.

Na schůzce dostane každý podrobné informace a prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce.

Pozor!! Každý účastník přinese 150 Kč na pojištění do ciziny, které budeme pro všechny hromadně zajišťovat!

(Pokud někdo má již sjednané pojištění svoje, je nutné, aby na tuto schůzku přinesl pojistnou smlouvu, která jasně prokazuje, že má na daný termín sjednané úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti - pokud takovou smlouvu nepřinese, bude pojištěn hromadně!). 

  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 266 106 279