Novinky

Projekt 2018 KA102  „Logistika napříč Evropou"

V rámci programu ERASMUS+ odborné vzdělávání a příprava jsme získali grant na realizaci odborné praxe žáků ve Velké Británii .

Počet zúčastněných žáků/absolventů: 22 (krátkodobá mobilita na 14 dní 18 žáků, dlouhodobá mobilita na 3 měsíce 4 žáci/absolventi)                                                                                                          

Realizace projektu do konce září 2020, vše je hrazeno z prostředků EU. 

 

  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 266 106 279