Novinky

Dne 13. 3. 2019 vyrazila třída 3. L v rámci upevnění znalostí o Praze v německém a anglickém jazyce na vycházku centrem Prahy. Procházku jsme zahájili u Prašné brány, Královskou cestou jsme došli až na Pražský hrad. Každý student měl za úkol připravit si krátké povídání o vybrané pamětihodnosti
(v německém nebo anglickém jazyce), kterou na jednotlivých zastávkách představil svým spolužákům.

Markéta Nosálková

  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 266 106 279