Novinky

Ve dnech 25. 11. 2019 – 8. 12. 2019 proběhl společný projekt žáků třídy 3.F z naší školy s žáky Obchodné akadémie Stará Ľubovňa ze Slovenska. Téma projektu bylo STEREOMETRIE. Žáci měli za úkol vytvořit s využitím Google aplikací prezentaci s přehledem základních 3D těles, uvést jejich vlastnosti, výpočet povrchu a objemu. Projekt, který byl realizován v rámci platformy eTwinning, byl zpracován formou prezentace a dalších aktivit (představení týmů, vytvoření loga projektu, sady úloh, kvízu – Kahoot, ankety, …) v anglickém jazyce. V rámci projektu žáci rozvíjeli prostorovou orientaci, seznámili se s tělesy a jejich zobrazením, výpočtem objemů a povrchů základních 3D těles.

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 266 106 279
Prohlášení o přístupnosti