Novinky

I v letošním školním roce se účastníme eTwinning projektů. Za dva projekty v minulém školním roce se nám podařilo získat významná ocenění – Národní certifikáty kvality. Doufáme, že i tentokrát se naše práce vydaří.

Studenti třídy 1.F se účastní projektu Keď Karel IV. bude Karel 4. a vznikl jako reakce na příspěvek ČT24, ve kterém se informuje, že některá francouzská muzea upouštějí od používání římských číslic a v názvech a na označení svých exponátů používají arabské číslice. Takže např. místo Ludvík XVI. píšou Ludvík 16. Důvodem je skutečnost, že římské číslice jsou v současné době pro mnoho lidi nesrozumitelné, a proto chtějí informace pro návštěvníky použitím arabských číslic zjednodušit. Musíme si však uvědomit, že každé zjednodušení může vést ke zkreslení informací a také, že čím méně se římské číslice budou používat, tím méně lidí je bude znát.

Znalost římských číslic by měla být součástí všeobecného vzdělání. V 21. století je posláním škol, ale například i muzeí, lidi vzdělávat, a proto se v tomto projektu zaměříme na význam a používání římských číslic jak v minulosti, tak i v současnosti.

Projekt probíhá v češtině a slovenštině v rámci hodin matematiky a IKT.

Studenti již začali s prvními aktivitami. V pondělí 4. 10. 2021 pak proběhlo první projektové setkání pro všechny účastníky a příznivce projektu.

Gabriela Svobodová

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti