Novinky

Vánoční soutěžení s němčinou (ne)jen pro němčináře

Milé studentky, milí studenti,

ve dnech 20. a 21. 12. bude probíhat v naší škole na chodbě v 1. patře soutěž v německém jazyce.

V pondělí od 9:00 bude vyvěšeno 10 stanovišť s úkoly, na jejichž splnění budete mít čas během přestávek a volných hodin.

V úterý bude soutěž ukončena ve 12:00.  

Na stanovištích budou úkoly týkající se slovní zásoby a informací z německy mluvících zemí.

Každý účastník bude pracovat sám, s využitím svých znalostí a případně i internetu.

U p. vrátné si můžete v pondělí vyzvednout pracovní list, do kterého budete správná řešení zapisovat.

Vyplněný pracovní list odevzdáte tamtéž.

Tři nejlepší obdrží věcné ceny.

Těším se, že si soutěžení užijeme - vyučující NJ Eliška Niessnerová

 

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.