Pro zájemce
Kód a název oboru vzdělání: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Název ŠVP : Doprava a logistika ( DAL )
Stupeň vzdělání : Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Datum platnosti: od 1. 9. 2015

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi jsou připraveni pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasilatelských služeb, ekonomiky a podnikání. Získají řidičské oprávnění skupiny B. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.

Rozsah vzdělávacího programu vede k  osvojení základních vědomostí a dovedností nutných k vykonávání prací s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění.

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).

 

Pracovní pozice - istp.cz

  1. Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky
  2. Oblast přepravy – dispečer přepravy, revizor v dopravě, pracovník v dopravní infrastruktuře
  3. Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.Celkem
Základní všeobecné - povinné
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13
První cizí jazyk PCJ 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12
Druhý cizí jazyk DCJ 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12
Konverzace v cizím jazyce KOJ 1 / 1  1 / 1  1 / 1  1 / 1  4 / 4 
Občanská nauka OBC 0 1 2 0 3
Dějepis DEJ 2 1 0 0 3
Psychologie PSY 1 0 1 1 3
Tělesná kultura a sport TKS 2 2 2 2 8
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4
Informační a komunikační technologie IKT 2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 5 / 5
Základní odborné - povinné
Doprava a přeprava DAP 3 3 2 2 10
Logistika LOG 2 1 1 1 5
Cvičení z logistiky CLG 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4
Ekonomika EKO 2 2 2 1 7
Účetnictví UCE 0 2 2 0 4
Fiktivní firma FIF 0 0 0 2 / 2 2 / 2
Právní nauka PRN 0 0 2 1 3
Celnictví CEL 0 0 1 1 / 1 2 / 1
Písemná a elektronická komunikace PEK 1 / 1 1 / 1 0 0 2 / 2
Dopravní zeměpis ZEM 2 2 0 1 5
Řízení motorových vozidel ŘMV 0 0 2 0 2
Učební praxe - povinné
Přepravní praxe PPX 0 / 0 2 / 2 2 / 2 3 / 3 7 / 7
Volitelné - povinné
Maturitní semináře MSE 0 0 0 1 / 1 1 / 1
Celkem vše   33 / 11 33 / 12 34 / 11 32 / 16 133 / 50
Odborná praxe ve firmách - v týdnech   0 0 2 2 4

Studenti prvního ročníku se účastní vícedenního Adaptačního kurzu. Studenti třetího ročníku se účastní vícedenního Turistického kurzu.

Výběrově se studenti účastní vícedenního Lyžařského kurzu.

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.