Pro zájemce
Název ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy
Zaměření: Doprava a logistika (DAL)
Kód a název oboru vzdělání: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
kvalifikační úroveň EQF 4

Délka a forma studia: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2022

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi jsou připraveni pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasilatelských služeb, ekonomiky a podnikání. Získají řidičské oprávnění skupiny B. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.

Rozsah vzdělávacího programu vede k  osvojení základních vědomostí a dovedností nutných k vykonávání prací s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění.

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).

 

Pracovní pozice - istp.cz

  1. Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky
  2. Oblast přepravy – dispečer přepravy, revizor v dopravě, pracovník v dopravní infrastruktuře
  3. Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.Celkem
Základní všeobecné - povinné
Český jazyk a literatura CJL 3/1 3 3 4 13/1
První cizí jazyk PCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Druhý cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Konverzace v cizím jazyce KOJ 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4
Společenské vědy SVE 2 1 2 0 5
Psychologie PSY 1 0 1 1 3
Tělesná kultura a sport TKS 2 2 2 2 8
Matematika MAT 3/1 3 3 3 12/1
Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 1/1 0 5/5
Celkem ZV   22/11 20/9 19/8 17/7 78/35
Základní odborné - povinné
Doprava a přeprava DAP 3 3 2 2 10
Logistika LOG 2 1 1 2 6
Ekonomika EKO 2 2 2 2 8
Účetnictví UCE 0 1 2 0 3
Právní nauka PRN 0 0 1 2 3
Celnictví CEL 0 0 1 0 1
Písemná a elektronická komunikace PEK 1/1 1/1 0 0 2/2
Dopravní zeměpis DZE 2 2 0 1 5
Řízení motorových vozidel ŘMV 0 0 2 0 2
Celkem ZO   10/1 10/1 11/0 9/0 40/2
Učební praxe - povinné
Přepravní praxe PPX 1/1 2/2 2/2 2/2 7/7
Cvičení z logistiky CLG 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4
Podnikový informační systém PIS 0 0 0 2/2 2/2
Incoterms INC 0 0 0 1/1 1/1
Celkem UP   2/2 3/3 3/3 6/6 14/14
Volitelné - povinné
Maturitní semináře MSE 0 0 0 1/1 1/1
Celkem VOL   0 0 0 1/1 1/1
Celkem vše   34/14 33/13 33/11 33/14 133/52

Žáci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurz a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.

 

ŠVP platné od 1. 9. 2022

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.