Novinky

Naše tři realizované projekty – Break Your Head to Solve the Problems, DIVE INTO AMAZING WORLD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE a Code of Mystery – získaly Certifikát eTwinning Quality Label 2023. Tento certifikát je udělován za realizaci vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na národní i celoevropské úrovni.

Pouze však několik z nich mohlo získat národní cenu eTwinning. Tohoto významného ocenění dosáhl jako jeden ze dvou oceněných projektů v kategorie Střední školy a gymnázia projekt Code of Mystery, který realizovali studenti 2. F v loňském školním roce (současná třída 3. F).

Takto oceněné projekty se vyznačují inovativním přístupem k výuce, propojováním praktických úkolů s výukou v různých předmětech, komunikací s partnerskými školami v cizím jazyce, rozvojem partnerské spolupráce atd.

Code of Mystery je matematický projekt. V rámci únikové hry vznikala fikce tajemné detektivky. Podezřelá osoba (tajemný hrdina příběhu) cestovala do partnerských zemí a zanechala na významných místech zakódované zprávy. Partneři tato místa nejprve navštívili virtuálně, pak zde objevili zašifrované zprávy a rozluštili je pomocí šifrovacích metod. Po rozluštění všech stop pracovali žáci v mezinárodních týmech na vytvoření náčrtu podezřelého, jeho trasy pohybu atd., diskutovali o stopách a odhalili identitu podezřelého. Týmy prezentovaly svá řešení na mezinárodním projektovém online setkání. Vznikla tak společná vzdělávací úniková hra s řešením. Při osobním setkání českých a tureckých žáků v Praze proběhla závěrečná hra s dekódováním zprávy a kvíz a hodnocení projektu v rámci CZ-TR-SK online setkání. V druhé části projektu vyvinul každý národní tým svou šifrovací metodu. Ty pak byly propojeny a vznikla tak vícestupňová šifrovací metoda.

Gratulujeme všem, kteří se těchto projektů zúčastnili a úspěšně tak reprezentovali naši školu na mezinárodní úrovni.

Gabriela Svobodová

Odkaz na web DZS

Ocenění eTwinning projektů 2023

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.