Sdělení

Podat přihlášku lze:

a) Osobně na adrese odloučeného pracoviště Pod Táborem 300/7, Praha 9 (budova SPŠ zeměměřická, 1. patro),

3. 2. – 10. 2. v době od 09:00 do 13:00,

13. 2. – 1. 3. v době od 13:00 do 16:00 nebo dle telefonické dohody (tel. 739 446 815)

b) Poštou na adresu odloučeného pracoviště

c) Datovou schránkou fyzické osoby-zákonného zástupce, přihláška musí projít autorizovanou konverzí

 

Záznam z 1. dne otevřených dveří 7. 12. 2022 můžete sledovat zde.

Můžete se také podívat na video o naší škole, které naleznete v tomto odkazu a na video o škole očima známého youtubera v tomto odkazu.

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.