Pro studenty a rodiče

Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2022 (Pod Táborem – budova SPŠ zeměměřická) 1. ročník 08:00

Podzimní termín maturitních zkoušek:

- společná část (DT) 1. – 6. září 2022 (podle termínů MŠMT)

- praktická část:  5. - 6. září 2022 (podle rozpisu)

- profilová část:  PP (ČJL, CJ)7. - 8. září 2022 (podle rozpisu)

                          Ústní část 12. - 13. září 2022 (podle rozpisu)

Adaptační kurz 1. ročníků: 7. - 9. září 2022

Odborná praxe třídy 4. D :  12. – 23. září 2022

Odborná praxe třídy 4. F, L :  3. - 14. října 2022

Výjezd do Aalenu (Kaufmännische Schule Aalen) 4. - 7. října 2022

Kurz pro školní parlament: 19. - 21. října 2022

Podzimní prázdniny: 26.  - 27. října 2022

Odborná praxe třídy 2. F:  31. října  - 11. listopadu 2022

Klasifikační porada a třídní schůzky: čtvrtek 10. listopadu 2022

Odborná praxe třídy 2. L: 21. listopadu – 2. prosince 2022

Výstava Schola Pragensis: 24. - 26. listopadu 2020

Den otevřených dveří: 7. prosince 2022

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 -  2. ledna 2023

Ukončení klasifikace a absence za 1. pololetí: středa 25. ledna 2023

Maturitní a imatrikulační ples: středa 25. ledna 2023

Klasifikační porada: čtvrtek 26. ledna 2023

Den otevřených dveří: 26. ledna 2023

Vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023

Konzultace k ročníkovým projektům: 31. ledna 2023

 2. pololetí

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny: 6. - 10. února 2023 (Praha 6 – 10)

Lyžařský kurz 2. ročníků:  4. - 11. března  2023  

Doplňkové zkoušky:  od 1. února

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna - pondělí 10. dubna 2023

Maturitní zkoušky PP (ČJL,PP) :  11. - 12. dubna 2023

Přijímací zkoušky: duben 2023

Klasifikační porada a konzultační třídní schůzky: čtvrtek 13. dubna 2023

Odborná praxe třídy 3 D:  17. - 28. dubna 2023 (pokračování 11. - 22. září 2023)

Praktická maturitní zkouška 4. ročníků:  24. – 27. dubna 2023

Ukončení klasifikace za 2. pol. pro 4. ročníky: čtvrtek 27. dubna 2023

Klasifikační porada a ukončení školního roku 4. ročníků: pátek 28. dubna 2023

Projektový den: květen 2021

Maturitní zkoušky DT: od 2. května 2023 podle rozpisu MŠMT

Studijní volno 4. ročníků před maturitní zkouškou: 9. - 15. května  2023

Odborná praxe třídy 3. L, F:  15. – 26. května 2023(pokračování 2. - 13. října 2023)

Maturitní zkoušky ústní profilová: 16. – 24. května 2023

Maturita nanečisto pro 3. ročníky: 5. - 7. června 2023

Turistický kurz 3. ročníků: 12. - 16.června 2023

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků: středa 21. června 2023

Ukončení klasifikace za 2. pololetí: pondělí 26. června 2023

Klasifikační porada 2. pololetí: úterý 27. června 2023

Vysvědčení za 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Hlavní prázdniny: 1. červenec 2023  -  31. srpen 2023 

Doplňkové a opravné zkoušky: 28. – 31. srpen 2023

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.