Pro studenty a rodiče

Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023 v 8:00 a od 9:30 hod dle rozpisu  ( budova Pod Táborem)

Podzimní termín maturitních zkoušek:

Společná část (DT): 4. – 7. září 2023 (dle termínů MŠMT)

Praktická část:  6.- 7. září 2023 (dle rozpisu)

Profilová část:   PP (ČJL, CJ)8. září 2023 (podle rozpisu), ústní část 11. - 12. září 2023 (dle rozpisu)

Adaptační kurz 1. ročníků: 6. - 8. září 2023

Odborná praxe třídy 4. D :  11.– 22. září 2023

Kurz pro školní parlament: 25. - 27. září 2023

Odborná praxe třídy 4. F, L :  2. - 13. října 2023

Podzimní prázdniny: 26.  - 27. října 2023

Imatrikulace 1. ročníků - listopad 2023

Odborná praxe třídy 2. L:  30. října  – 10. listopadu  2023

Klasifikační porada a třídní schůzky: čtvrtek 9. listopadu 2023

Odborná praxe třídy 2. F: 20. listopadu – 1. prosince 2023

Výstava Schola Pragensis: 23. - 25. listopadu 2023

Den otevřených dveří: 6. prosince 2023

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 -  2. ledna 2024

Ukončení klasifikace za 1. pololetí: 24. ledna 2024

Klasifikační porada: 25. ledna 2024

Den otevřených dveří: 25. ledna 2024

Maturitní ples: 31. ledna 2024

Vysvědčení za 1. pololetí: středa 31. ledna 2024

Konzultace k ročníkovým projektům: 22 - 31. ledna 2024

 2. pololetí

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny: 12. - 18. února 2024 (Praha 6 – 10)

Den otevřených dveří: 21.únor 2024

Doplňkové zkoušky:  od 1. února (podle rozpisu)

Lyžařský kurz 2. ročníků: 26. února - 1. března  2024  

Odborná praxe třídy 3 D: 11. - 22. března 2024 (pokračování 23. září  - 4. října 2024)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března  - pondělí 1. dubna 2024

Přijímací zkoušky: 12. a 15. dubna 2024

Klasifikační porada a konzultační třídní schůzky: 4. dubna 2024

Odborná praxe třídy 3 F, 3 L: 15. - 26. dubna 2024 (pokračování 14. října  - 25. října 2024)

Praktická maturitní zkouška 4. ročníků:  úterý 23. – čtvrtek  25. dubna 2024

Maturitní zkoušky PP (ČJL,PP) : pondělí 29. dubna 2024

Ukončení klasifikace za 2. pol. pro 4. ročníky: pondělí  29. dubna 2024

Klasifikační porada 4. ročníků: 30. dubna 2024

Maturitní zkoušky DT (ČJL, CJ, M) :  od 2. května 2024  (dle rozpisu MŠMT)

Studijní volno 4. ročníků před maturitní zkouškou: 13. - 17. května  2024

Maturitní zkoušky ústní profilová: 20. – 24. května 2024

Maturita nanečisto pro 3. ročníky:  od 27. květena 2024

Projektový den ( 1. a 2. ročník):  květen - červen   2024

Turistický kurz 3. ročníků: 10.-  14. června. 2024

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků: středa 19. června 2024

Ukončení klasifikace za 2. pololetí: pondělí 24. června 2024

Klasifikační porada 2. pololetí: úterý 25. června 2024

Vysvědčení za 2. pololetí: pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny: 29. června  - 1. září 2024

Doplňkové a opravné zkoušky: 26. – 30. srpna 2024

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.