Sdělení

Od 1. 9. 2024 dojde ke změně názvu školy na Střední odborná škola logistiky a podnikání.

Volby do školské rady – zástupce zletilých žáků
Dne 2. 9. 2024 se uskuteční volby do školské rady. Svého zástupce budou volit zletilí žáci školy. Bližší
informace naleznete na nástěnkách ve škole.

 

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.