Novinky

Dům zahraniční spolupráce každoročně oceňuje nejlepší mezinárodní projekty. Ceny DZS se udělují projektům za jejich kvalitu, originalitu a dopady na účastníky i širší komunitu. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo 21. března 2024 v Praze. Ceny se udělovaly v kategoriích – Digitalizace, Inkluze a diverzita, Participace, Udržitelnost, Flexibilita a inovace, Internacionalizace a dále ve dvou kategoriích jednotlivců: Jednotlivci – Účastník vyjíždějící z ČR a Jednotlivci – Zahraniční účastník přijíždějící do ČR. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání v Evropě.

Náš eTwinning projekt CODE OF MYSTERY byl nominován na Cenu DZS v kategorii Digitalizace. I když jsme Cenu DZS nezískali, již nominace je skvělý úspěch! Všichni nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru (včetně našeho projektu Code of Mystery), jsou představeni v publikaci Ceny DZS 2023.

 DZS Code of Mystery

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.