Novinky

Společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy.
Dotazník je možné dobrovolně vyplnit zde do konce listopadu tohoto roku.
Za Vaši vstřícnost a spolupráci předem moc děkujeme.

Marcela Kalčíková

vedoucí kanceláře

PRO CEDOP s.r.o.

 

 

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.