Novinky

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hl. m. Prahou na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podrobnosti:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.