Novinky

Program Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci a umožňuje mezinárodní výjezdy žáků i zaměstnanců školy s cílem přinést inovace do vzdělávání a podpořit v účastnících všeobecný rozvoj dovedností. Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a vzdělávání mládeže, které se chtějí zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

Více  o programu na https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/odborne-vzdelavani-priprava

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.