Novinky
Studenti 3. ročníků prožili krásné 4 dny v Německu (4.10. - 7.10.2022). Hlavní náplní naší cesty byla návštěva partnerské školy v Aalenu. Studenti se zúčastnili nejen výuky a prohlídky města, ale na pozvání p. starosty se podívali na radnici, kde byl pro studenty z Prahy i Aalenu připraven malý raut a program. 
Navštívili jsme několik zajímavých německých měst - Nürnberg, Aalen, Stuttgart a Regensburg. 
 
Moc děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti  a Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu tohoto projektu.
 
Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.