Sdělení

Od 1. 9. 2024 dojde ke změně názvu školy na Střední odborná škola logistiky a podnikání.

Volby do školské rady – zástupce zletilých žáků
Dne 2. 9. 2024 se uskuteční volby do školské rady. Svého zástupce budou volit zletilí žáci školy. Bližší
informace naleznete na nástěnkách ve škole.

 

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

Záznam z 2. dne otevřených dveří o přijímacím řízení najdete zde.

Záznam z 1. dne otevřených dveří o naší škole najdete zde.

Můžete se také podívat na video o naší škole, které naleznete v tomto odkazu a na video o škole očima známého youtubera v tomto odkazu.

Prezentaci ze Scholy Pragensis si můžete prohlédnout zde.

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

Od 14. 10. úřední hodiny 8-14 hod.

 

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

Dny otevřených dveří proběhnou virtuálně přes YouTube. Odkaz najdete zde hodinu před zahájením. Těšíme se na viděnou!

Zatím se můžete podívat na video o naší škole, které naleznete na tomto odkazu

 

středa 9. 12. 2020 v 17 hod.

čtvrtek 21. 1. 2021 v 17 hod.

čtvrtek 4. 2. 2021 v 17 hod.

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

 

 

 

 

 

GDPR

Informace o tom, které osobní údaje o jednotlivých subjektech škola zpracovává, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Žádosti subjektů, které se týkají jejich osobních údajů, bude škola vyřizovat do 30 kalendářních dnů od data podání.

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.