Pro zájemce

 

Kvalitní vzdělání:

 • v oblasti financí, dopravy, logistiky
 • praxe přímo v partnerských firmách
 • pestrá nabídka výuky jazyků - AJ, NJ, FJ, RJ
 • konverzace s rodilým mluvčím - AJ
 • úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek
 • široké uplatnění na trhu práce

 

Moderní vybavení:

 • dataprojektory, interaktivní tabule, speciální tiskárny, snímací tužky, WiFi
 • odborné výukové programy - APOST, POHODA, JERID, SPED, MONT BLUE
 • umělá hřiště, atletická dráha, tělocvična, sál na stolní tenis, posilovna, bazén
 • elektronické informace o výuce a prospěchu

 

Pozitivní přístup ke studentům:

 • přátelská atmosféra ve škole
 • motivační systém ocenění úspěšných studentů
 • možnost individuálního studijního plánu pro vrcholové sportovce
 • integrace studentů se SPU

 

Mnoho mimoškolních aktivit:

 • adaptační, turistický a lyžařský kurz
 • odborné exkurze, přednášky, sportovní akce
 • zahraniční poznávací zájezdy - VB, FR, PL, SRN
 • podpora charitativních projektů
 • Klub mladého diváka

 

    stredniskoly.cz

 

   

 

Logo Praha
 • Adresa školy: Učňovská 1/100
 • PSČ: 190 00, Praha 9
 • IČO: 00639516
 • Email: sosls@sosls.cz
 • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.