Pro zájemce
Kód a název oboru vzdělání: 37-42-M/01 Logistické a finanční služby
Název ŠVP: Logistické služby (LOS)
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Datum platnosti: od 1. 9. 2015

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi jsou připraveni pro práci zejména v oblasti  logistických služeb, finančních služeb, ekonomiky a podnikání. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují i kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.

Rozsah vzdělávacího programu vede k  osvojení základních vědomostí a dovedností s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění. 

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).

 

Pracovní pozice - istp.cz

  1. Oblast finančnictví a pojišťovnictví – bankovní pracovník, pracovník bankovních služeb klientům, pracovník kapitálových obchodů, uvěrový specialista, směnárník, pojišťovací pracovník, obchodní poradce, referent v pojišťovnictví, pracovník přepážky.
  2. Oblast poštovních služeb – provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, vedoucí pobočky, administrátor pošt, dispečer přepravního uzlu, vedoucí směny, pracovník vnitřní poštovní služby, pracovník přepážky.
  3. Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky.
  4. Oblast státní správy – samostatný administrativní pracovník, referent pro správní řízení, hospodářskosprávní referent.
  5. Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.Celkem
Základní všeobecné
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13
První cizí jazyk PCJ 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 /12
Druhý cizí jazyk DCJ 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 /12
Konverzace v cizím jazyce KOJ 1 / 1  1 / 1  1 / 1   1 / 1 4 / 4
Občanská nauka OBC 0 1 2 0 3
Dějepis DEJ 2 1 0 0 3
Psychologie PSY 1 0 1 1 3
Tělesná kultura a sport TKS 2 2 2 2 8
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4
Informační a komunikační technologie IKT 2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 5 / 5
Základní odborné
Poštovní služby POS 3 2 0 0 5
Bankovní služby BAS  0  0  3  
Finanční služby FIN 0 2 0 0 2
Logistika LOG 0 1 2 2 5
Ekonomika EKO 2 2 2 1 / 1 7 / 1
Účetnictví UCE 0 2 2 0 4
Fiktivní firma FIF 0 0 0 2 / 2 2 / 2
Právní nauka PRN 0 0 2 1 3
Celnictví CEL 0 0 1 0 1
Doprava a přeprava DAP 2 0 0 0 2
Písemná a elektronická komunikace PEK 1 / 1 1 / 1 0 0 2 / 2
Zeměpis ZEM 2 2 0 0 4
Učební praxe - povinné
Praxe v poštovních a bankovních službách PXP 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 / 8
Cvičení v logistice CVL 0 0 0 2 / 2 2 / 2
             
Volitelné
Maturitní semináře MSE 0 0 0 1 / 1 1 / 1
Celkem vše   34 / 12 34 / 11 33 / 10 32 / 16 133 / 49
Odborná praxe ve firmách - v týdnech   0 2 2 2 6

Studenti prvního ročníku se účastní vícedenního Adaptačního kurzu. Studenti třetího ročníku se účastní vícedenního Turistického kurzu.

Výběrově se studenti účastní vícedenního Lyžařského kurzu.

 

 

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.